Från bilagan Svensk Sjöfart 2011
Producerat av Tabloid Nordic AB
Utgivningsdatum: 2011-09-28