Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

M/S Silja Symphony trafikerar rutten Stockholm–Helsingfors.

Vill koppla greppet
om Östersjötrafiken

Efter en omfattande modernisering av fartygsflottan under 2000-talet satsar Tallink Silja nu på att koppla greppet om Östersjötrafiken.
– Våra fartyg är i dag några av de mest miljövänliga i området, säger Janis Pavuls, kommunikationschef.


Under de senaste åren har rederiet upplevt ett kraftigt uppsving i antalet passagerare på rutterna mellan Sverige, Finland och Baltikum.
Nio miljoner valde att resa med fartygen under förra året.
– En av de största anledningarna tror vi är att vi har Östersjöns modernaste flotta, och att vi driver både hotell- och taxiverksamhet. Det gör att våra
passagerare kan erbjudas paketlösningar, säger Janis Pavuls.

Nybyggda fartyg varje år
Mellan 2002 och 2009 levererades ett helt nytt fartyg till rederiet per år. Flottan består i dag av totalt 19 fartyg, med olika hemmahamnar. Snittåldern för fartygen i Tallink Siljas flotta är tio år.
– Ur ett miljöperspektiv har de nya fartygen bättre rening och bullrar mindre. Dessutom gör den moderna skrovformen att de skapar mindre svallvågor än sina föregångare, säger han.
Från myndighetshåll vill man att dagens traditionella dieselbränsle ska ersättas med ett mindre svavelhaltigt alternativ. Men fortfarande återstår problem att lösa.
– I dagsläget är det svårt att se vem som skulle kunna leverera sådant bränsle i stor mängd, utan att det blir allt för kostsamt för resenärerna, säger han.
Han tillägger samtidigt att rederiet är beredd att följa Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) hårdare miljökrav på Östersjötrafiken om denna skulle träda i kraft.

Men kan ni inte gå i bräschen själva?
– Jag tycker att vi har gjort det, bland annat genom den stora satsningen på ny flotta med moderna fartyg med mycket
mindre utsläpp än de äldre fartygen, säger han.

Fler vill kryssa
Och efterfrågan på Östersjökryssningar verkar inte vara mättad ännu. Även om de fysiska passagerna i Stockholms skärgård börjar bli allt trängre, verkar hungern efter att upptäcka våra östra grannländer bli allt större.
En förklaring kan – paradoxalt nog – vara finanskrisen för några år sedan, menar Janis Pavuls.
– Många fick mindre pengar och då bytte man bort Thailandsresan mot en resa närmare hemmet. Sedan är Baltikum väldigt hett just nu och många inspireras av vänner som varit där nyligen, säger han.
Främst har Tallink Silja på senare tid sett ett ökat intresse av resor till Riga, men även Tallinn och destinationerna i Finland står sig starka.


FAKTA

Tallink Silja AB driver sjötrafik från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn, samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen som har 6 800 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland.


www.tallinksilja.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.
Fakta
Den danska trebarnsfamilj som suttit fångna hos somaliska pirater har släppts, uppger Göteborgs-Posten. Fångenskapen varade i ett halvår och enligt uppgift ska piraterna ha fått minst 19 miljoner kronor i lösesumma.