Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Claes Claesson, vd på FKAB, tror att utsläppen av svavel och kväve kommer att minska radikalt inom 30 år.

Fartygsdesigner
vill satsa på miljön

Fartygsdesignsföretaget FKAB vill satsa mer på miljövänliga fartyg i framtiden.
– Vi har många miljöprojekt på gång, men frågan är vem som
vågar ta steget att beställa, säger Claes Claeson, vd.


Exakt vilka projekt som ligger i planeringen vill Claes Claeson inte avslöja, men tror att motorer med flytande naturgas (LNG) om några år kommer att vara på alla redares läppar. Därjämte tror han att HFO tillsammans med scrubber kommer att installeras.
– DME, som framställs ur metanol, kommer att bli ett av komplementen, säger han.

”Måste vara förberedd”
Men dessa miljöprojekt genererar än så länge inte speciellt många konstruktionstimmar. Rederierna avvaktar.
– Det gäller att vara förberedd eftersom nya internationella regler kan börja gälla 2015 och då måste exempelvis över 30 000 fartyg installera ”Ballast Water Treatment”-system av något slag, säger han.
Om 30 år tror han att utsläppen av svavel och kväve kommer att vara näst intill försvunna.

Omsatte 40 miljoner
FKAB, som i år fyller 50 år, erbjuder allt från koncept- och detaljdesign till konstruktion och utveckling av nya fartygstyper.
Under 2010 omsatte företaget 40 miljoner kronor och man har i dag verksamhet i Uddevalla, Göteborg och Shanghai.
– Under förra året hade vi totalt 150 uppdrag på FKAB, på allt från nykonstruktioner till utvecklingsprojekt. Vårt mål är att öka denna nivå, säger Claes Claeson.


www.fkab.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Den danska trebarnsfamilj som suttit fångna hos somaliska pirater har släppts, uppger Göteborgs-Posten. Fångenskapen varade i ett halvår och enligt uppgift ska piraterna ha fått minst 19 miljoner kronor i lösesumma.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.