Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Thomas Nordberg, vd på Gard Sweden.

Bästa möjliga service
ledstjärna för Gard 

Sjöförsäkringsbolaget Gard har på 15 år knutit till sig en betydande del av den svenska försäkringsmark-
naden inom kommersiell sjöfart.
– Vårt arbete handlar i dag mycket om att ta hand om befintliga kunder genom att erbjuda bästa möjliga service och konkurrenskraf-tiga premienivåer, säger Thomas Nordberg, vd på Gard Sweden.


Bolaget har kunder bland samtliga större rederier och befraktarbolag som driver verksamhet från Sverige. Verksamheten bedrivs via Gard Sweden AB och Gard Marine & Energy Försäkring AB, med totalt 15 anställda i Göteborg.
– Vi hanterar i princip alla typer av skador. Det handlar om allt från lastskador och personskador till bistånd vid rättsliga processer mot våra kunder,
säger han. 

Dyrast med oljespill
De vanligaste skadorna är person- och lastskador, men de är inte dyrast för försäkringsbolaget.
– Det som kostar mest är sanering och hantering av oljespill. De är mindre frekventa än övriga skador men när de väl inträffar blir de desto dyrare. Att bärga vrak är också väldigt kostsamt.

Utflaggning oroar
Thomas menar att svenska rederier är duktiga på att förebygga skador men ser på sikt den ökade utflaggningen som ett hot mot kompetensen inom det svenska sjöfartsklustret.
– I och med utflaggningen ligger ett krav på att redaren ska etablera sig utomlands och i förlängningen blir det negativt för oss som har långsiktiga ambitioner att verka i Sverige, säger
Thomas Nordberg.


Fakta

Gard är ett renodlat sjöförsäkringsbolag med 400 anställda globalt. Gard P&I (Bermuda) Ltd är moderbolag i Gardkoncernen. I Sverige har man funnits sedan 1996.


www.gard.no
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
Den danska trebarnsfamilj som suttit fångna hos somaliska pirater har släppts, uppger Göteborgs-Posten. Fångenskapen varade i ett halvår och enligt uppgift ska piraterna ha fått minst 19 miljoner kronor i lösesumma.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.