Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Från maskinrum till brygga. I mitten av främsta ledet står befälhavaren Niklas Gustafsson och direkt till höger om honom intendent Eva Fröschl.

Tryggt att jobba till sjöss

Birka Paradise är ett kryssningsfartyg präglat av största möjliga trygghet – både för anställda och passagerare. Kompetenserna ombord är många, likaså möjlig-heterna för den som börjar arbeta här.

Passagerarna strömmar ut från Birka Paradise, som just lagt till i Stockholm för ett tvåtimmarsstopp innan fartyget stävar mot Mariehamn på Åland igen.
Ombord råder febril aktivitet. Det städas och ordnas på olika sätt för att fartyget ska vara färdigt att välkomna alla nya förväntansfulla kryssningsrese-
närer som köar i terminalen.

”Alla dagar är olika”
Eva Fröschl är intendent och den som är ytterst ansvarig för servicen på fartyget.
– Det är jätteroligt att jobba här. Arbetet är otroligt skiftande, alla dagar är olika och här finns en blandning av en mängd olika verksamheter och kompetensområden, berättar hon.
Birka Paradise opereras av Birka Cruises, ett av Rederiaktiebolaget Eckerös fem dotterbolag. Det moderna fartyget är det enda på Östersjön som bedriver renodlad kryssningsverksamhet.

Svenskflaggat
Fartyget är svenskflaggat vilket innebär att det är svenska lagar och regelverk som tryggar arbetsförhållandena för de anställda.
Arbetstiden är reglerad så att de allra flesta arbetar en vecka i sträck och är sedan lediga lika lång tid.
– När man är hemma, ja, då är man verkligen hemma, slår Eva Fröschl fast.

Sjösäkerheten prioriterad
Det är inte bara arbetsförhållandena som präglas av trygghet. Sjösäkerheten är prioriterad och alla anställda är tilldelade specifika uppgifter vad gäller säkerhetsarbetet. Varje vecka sätter vi av tid för det arbetet, berättar befälhavaren Niklas Gustafsson och Henrik Andersson, som är safety officer.
– Numera frågar passagerarna oss gärna om sådant som har med säkerheten att göra, vilket vi tycker är trevligt eftersom vi satsar så mycket på det området, säger Niklas Gustafsson.
Att arbeta på ett fartyg innebär att man lever nära inpå varandra och bor tillsammans veckovis, och självklart skapas en speciell gemenskap ombord som saknas på land. Och att arbeta på Birka Paradise innebär dessutom att man omges av passagerare som är ute för att koppla av och ha roligt.
– Jag får kraft och energi av alla glada människor, säger Eva Fröschl.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
Den danska trebarnsfamilj som suttit fångna hos somaliska pirater har släppts, uppger Göteborgs-Posten. Fångenskapen varade i ett halvår och enligt uppgift ska piraterna ha fått minst 19 miljoner kronor i lösesumma.