Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Anders Korsgren, kundansvarig och Lars Johanson, vd på Svenska Skeppshypotekskassan.

Stora pengar väntar på rederiernas investeringar

Svenska Skeppshypotekskassan är redo att tredubbla sin utlåning till rederier som vill investera i nya fartyg.
– Vi är den enda finansiär som alltid finns för branschen oavsett konjunkturläge, säger Lars Johanson, vd.


Satsningarna inom den svenska sjöfarten har de senaste åren varit få. En svag konjunktur och överskott av tonnage kan vara de största skälen, menar Anders Korsgren, kundansvarig på Svenska Skeppshypotekskassan.
– Men svensk rederinäring behöver göra stora investeringar om vi ska kunna behålla vår handelsflottas position i världen, säger han.

Långsiktigt uppdrag
Skeppshypotekskassan, med staten som huvudman, har i uppgift att finansiera investeringar i fartyg som görs av rederier med betydande svenska intressen.
– Vi startades en gång i tiden för att se till att förse sjöfartsnäringen med kapital, och det är fortfarande vår uppgift, säger Lars Johanson.
Med svenska intressen innebär att rederierna ska vara svenska eller utländska, men då med svenskt inflytande. Den maximala lånetiden är 15 år och lånet ska vara slutbetalt då fartyget uppnår 20 års ålder.
– Från början gavs lån på 50 procent av ett fartygs värde. I dag kan vi ge lån på upp till 70 procent, till och med 90 procent där företräde ges till mindre rederier, säger Lars Johanson.

Få investeringar
Finanskrisen för några år sedan har gjort att nyinvesteringarna i svensk rederinäring nästan helt har avstannat, och Skeppshypotekskassan har under denna tid fått färre nya kreditärenden att behandla.
Amorteringsanstånd har lämnats för ett fåtal krediter och uppgår till 38 miljoner kronor.
– Men vi känner ändå tillförsikt inför kommande år. Vi finns alltid till för branschen, även när sjöfarten genomgår perioder av svagare konjunktur, säger Anders Korsgren, kundansvarig.
För närvarande uppgår Skeppshypotekskassan utlåning till rederier till drygt 5,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 15–20 procent av den totala lånemarknaden i branschen.
Men kapacitet finns för att tredubbla den summan.
– Vi skulle kunna öka utlåningen till 15 miljarder kronor, säger Lars Johanson.


Fakta

• Svenska Skeppshypotekskassan grundades 1929 som Sveriges enda sjöfartsbank.

• Uppgiften att underlätta finan- sieringen för svenska rederier och medverka till handelsflottans förnyelse.

• Bolaget har sitt säte i Göteborg med åtta anställda.www.skeppshypotek.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.