Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Christina Hallberg, ny vd för
Svenskt Marintekniskt Forum.

Marintekniskt Forum
väntar fler medlemmar

Om två år vill Svenskt Marintekniskt Forum ha vuxit från 63 till 300 medlemsföretag. Sedan i september har organisationen också fått en ny vd, Christina Hallberg.
– Ingen har råd att sitta ensam. Branschen behöver ett fungerande samarbete, säger hon.


Svenskt Marintekniskt Forum är ett ideellt företagsnätverk som syftar till att samla den marintekniska branschen under ett paraply.
– Vi verkar bland annat för att miljövänligare produkter ska utvecklas och för att öka rekryteringen inom den maritima industrin, säger Patrick Westdahl, avgående vd.

Tiotal projekt
Medlemsföretagen är både konstruerande, tillverkande och leverantörer av tjänster.
För närvarande pågår ett tiotal utvecklingsprojekt bland nätverkets medlemmar.
– Beslutsfattare och allmänhet måste få en sund medvetenhet om den maritima industrin för att vi ska kunna fortsätta att expandera, säger Christina Hallberg, nytillträdd vd.
Hon har tidigare arbetat med ­näringsutvecklingsfrågor på bland annat Fiskeriverket och har lång chefserfarenhet.

”Extremt lite tid”
Bland projekten finns bland annat förenkling av användargränssnitt i förarmiljöer och skapande av miljödeklaration för fritidsbåtar.
– Vi har extremt lite tid när det gäller att miljöanpassa sjöfarten. Här fyller vår organisation en viktig roll, säger Christina Hallberg.


www.smtf.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.