Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Ola Stephansons företag Idea Marine konstruerar propellrar från 30 kg till 30 ton. Tillverkningen sker i Sverige och i Kina.

Gör propellrar för miljoner

På ett år har egenföretagaren och skeppsbyggaren Ola Stephanson gått från noll till över tio miljoner kronor i omsättning. Framgången stavas propellrar.
– Det är en kombination av tur och skicklighet. Jag försöker arbeta väldigt grundligt, säger han.


Helt nybakad är dock inte Ola Stephanson. Under större delen av sitt yrkesliv har han konstruerat och optimerat propellrar till fartyg.
Arbetsgivarna har bland annat varit Rolls-Royce, Wärtsilä och Berg
Propulsion.
– Men jag kände att det var dags att gå vidare i april förra året. Jag jobbade stenhårt och det gick över förväntan, säger han.
Resultatet blev det egna bolaget Idea Marine, med säte i Göteborg.

Grundliga mätmetoder
Förklaringen till försäljningssuccén beror, enligt honom själv, på de något okonventionella mätmetoderna.
Exakt hur han gör vill han inte berätta, men eftersom varje fartyg är unikt måste också propellern specialtillverkas för att fungera optimalt, menar han.
– Jag har lyckats få ner bränsleförbrukningen med över tio procent på bland annat tankern Fox Luna och flera andra fartyg, säger han.

Vill hitta fler rederier
Nu siktar Ola Stephanson och Idea Marine på att knyta ännu fler rederier till sig. Han utför även större överhalningsprojekt och konsultuppdrag inom propulsion.
– För ett fartyg som förändrar sin rutt bör man alltid se över propelleroptimeringen. Ofta har mina propellrar kunnat sänka bränsleförbrukningen betydligt mer än de stora tillverkarnas, säger han.


www.ideamarine.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.