Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Wallhamn mångmiljonsatsar
på Tjörn

Sveriges tredje största bilhamn, Wallhamn, storsatsar på att bygga ut sin anläggning. 50 miljoner kronor ska göra hamnen djupare, knyta nya bilmärken till verksamheten och ge utrymme att nyanställa ett femtiotal personer.
– Tiden är mogen för detta steg, säger Torbjörn Wedebrand, vd för Wallhamn.


Den RoRo-specialiserade hamnen har sedan en tid plockat bort alla hamnkranar för styckegods och ägnar sig uteslutande åt rullande maskin- och fordonshantering.
I dagsläget hanterar hamnen bland annat all import av de koreanska bilmärkena Kia, Hyundai, samt Ford transportbilar, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep och Dodge till den svenska marknaden.
– Det unika med Wallhamn är att vi i en och samma anläggning också kan erbjuda tillbehörsmontering på fordonen som görs innan de når återförsäljarna. Andra bilhamnar måste göra ytterligare transporter till sådana anläggningar, säger Torbjörn Wedebrand.
Tillbehörsmonteringen görs i tre steg, där den mest avancerade delen kallas ”BilByggarna” och innebär att karosserna specialbyggs för bland andra tekniska företag och elbolag.

Centralt men avsides
Wallhamn ligger centralt på insidan av Tjörn, men inte i direkt anslutning till bostadsområden eller miljömässigt känsliga områden, menar Torbjörn Wedebrand. Läget ser han som en av hamnens stora konkurrensfördelar.
– För biltillverkarna handlar det om att snabbt kunna lossa och lasta sina fordon från och till fartygen. Här ligger vi bäst till för de fartyg som kommer utifrån och rundar Jylland. De levererade fordonen kan snabbt göras klara utifrån sin specifika order och lämna hamnen, säger han.
Han hoppas med detta resonemang att kunna attrahera minst två nya bilmärken och lika många rederier till hamnen på några års sikt.

Fyller tidigare stenbrott
Det geografiska läget förenklar också hamnens expansionsplaner, menar Wedebrand. Muddermassorna som tas upp från botten – för att ge fartyg ökat svängrum – används för att fylla ut ett tidigare stenbrott på ön.
– Det ger oss ännu större utrymme och möjligheter att hantera bilmängder som är ännu större. Miljömässigt tar vi också vårt ansvar och genomför att stödja projekt för återplantering av ålgräs som vi tvingas ta bort under utbyggnaden, säger han.


FAKTA

Wallhamn AB är grundat år 1962 och ägs sedan 2005 av Grimaldi Group, Neapel. Företaget producerar hamn-PDI-tjänster, samt tillbehörsmontering av bilar för Norden, Baltikum och Ryssland. Hamnen är Tjörns kommuns största privata arbetsgivare och har cirka 150 årsanställda med specialkunnande inom fordons- och hamntjänster. Wallhamn AB administrerar ca 215 000 fordon/år.


www.wallhamn.com
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.