Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Forskningscentrat Lighthouse arbetar inom fem olika forskningsområden.

Lighthouseforskare vill
utveckla säkrare fartyg

Inom forskningscentrat Lighthouse pågår över hundra forskningsprojekt samtidigt. Man arbetar bland annat med att göra mer krocksäkra skrov och att förebygga sprickor i tungt lastade containerfartyg.
– Jag vill se ett Lighthouse som ännu tydligare länkar samman utbildning, forskning och innovation i framtiden, säger Jonas Ringsberg, biträdande professor i Marina konstruktioner.Jonas Ringsberg

Innanför väggarna i Chalmers byggnader på Lindholmen i Göteborg sjuder aktiviteterna. I denna miljö bedrivs – ur ett internationellt perspektiv – ett unikt forskningssamarbete. Lighthouse länkar samman akademi, institut och företag så att de tillsammans kan bedriva både grundforskning och tillämpad forskning.
– Forskarna har tillsammans med svensk sjöfartsnäring i och med Lighthouse fått en unik möjlighet att jobba tillsammans långsiktigt. Vårt arbete uppmärksammas och har stor betydelse även ur ett internationellt perspektiv, säger Jonas Ringsberg.

Hundra forskningsprojekt
Jonas Ringsberg är ansvarig ledare för  temaområdet Cargo Ship, ett av fem temaområden inom Lighthouse. Ett av de större långsiktiga projekten bedrivs i nära samarbete med klassningssällskap. I projektet har man nästa generations stora containerfartyg i fokus.
– Vi tycks gå mot en utveckling där flera rederier beställer allt större och större containerfartyg. Så stora fartyg har tidigare inte byggts vilket gör att erfarenhet och metoder saknas i flera avseenden. Det är här som forskare har stor möjlighet till att kunna göra nytta och bidra med kompetens och bidra till fortsatt utveckling, säger han.

Trovärdiga simulatorer
En snabb rundvandring på Chalmers institution för Sjöfart och marin teknik, vars lokaler anges som den geografiska koordinaten för Lighthouse hemvist, leder till två fullutrustade simulatorer som används av studenter och forskare i läro- och forskningssyfte.
I bryggsimulatorn kan fartygets operativa miljö på bryggan tränas och alla tänkbara situationer som kan drabba befälhavare och besättning kan simuleras.
– Simulatorn är -verklighetstrogen ur många avseenden. Man kan till exempel komma på sig själv eller annan person på bryggan stå och vingla för att kompensera för fartygets rörelser som upplevs visuellt på skärmen.

Vill säkra finansieringen
Han efterlyser samtidigt fortsatt finansiering, eftersom den nuvarande delvis upphör 2015.
– Lighthouse har under sin första fas byggt stabila och uppmärksammade forskningsmiljöer inom flera områden. Det är min förvissning att värdet av vårt arbete kommer att vara uppenbart så att fortsatt finansiering kommer att finnas även efter det att centrets första finansieringsperiod går ut, säger Jonas Ringsberg.


www.chalmers.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.