Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Internationell konvention ska förhindra lönedumpning

Internationella arbetsorganisationen (ILO) vill se ett slut på rederiernas utnyttjande av sjömän. En konvention, som reglerar anställningsvillkor och ger besättningarna rätt till sociala försäkringar, är därför på gång.

en så kallade sjöarbetskonventionen måste ratificeras av minst 30 länder för att den ska kunna börja gälla. I nuläget återstår bland annat en stor del av EU:s länder.
– Konventionen behövs eftersom det i dag finns många skumma aktörer som verkar under bekvämlighetsflagg. Nu blir de lättare att komma åt, säger Mats Johansson, förbundsjurist på Sjöbefälsförbundet.

Undermålig kost
Målet med konventionen är att ge lokala myndigheter ökad rätt att hålla kvar fartyg i hamn som inte betalat löner till sina anställda, eller har undermålig kost ombord.
Det blir samtidigt svårare för enskilda redare att dumpa sina personalkostnader och därmed stå sig bättre i konkurrensen.
– Det är alldeles för vanligt att sjömän utnyttjas i internationella sammanhang, säger Mats Johansson.
För Sveriges del innebär konventionen dock inte så stora förändringar.
– Vi uppfyller redan i dag de flesta reglerna, men många stater med bekvämlighetsflagg tar inget som helst ansvar för sina sjömän, säger han.
Något datum när konventionen kan börja gälla är ännu inte satt.
– EU har stora intressen i att ratificera konventionen, men processen är långsam och därför vet vi inte hur lång tid som återstår, säger Mats Johansson.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
Den danska trebarnsfamilj som suttit fångna hos somaliska pirater har släppts, uppger Göteborgs-Posten. Fångenskapen varade i ett halvår och enligt uppgift ska piraterna ha fått minst 19 miljoner kronor i lösesumma.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.