Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Vid oceanfart gäller skattebefrielse. Vid Europafart blir svenska sjömän skyldiga att betala skatt på hela lönen. ”Orättvist”, menar Sjöbefälsförbundet. Illustration: Jonas Karlsson

Sjömän oroas av skatteregler

Svenska skatteregler ställer till det för tusentalet sjömän på utlandsregistrerade fartyg. Så fort de rör sig in i europeiskt vatten kan de bli fullt skatteskyldiga i Sverige.
– Många av våra medlemmar undviker därför att tjänstgöra på fartyg som trafikerar Europa, säger Mikael Huss på SjöbefälsförbundetMikael Huss

Sjömän som arbetar på internationella fartyg, är anställda av svensk eller europeisk arbetsgivare och är hemifrån minst 183 dagar per år är sedan tidigare undantagna från att betala skatt. Liknande regler finns i andra länder.
– De svenska reglerna säger att man måste segla till 75 procent i oceanfart för att bli skattebefriad. Men problemet är att definiera vad oceanfart egentligen är, säger Mikael Huss.

Oceanfart komplicerar
Att frakta gods mellan exempelvis Liberia och USA räknas som oceanfart och innebär skattebefrielse för de svenska sjömännen.
Men om de på vägen angör Rotterdam i Nederländerna, kallas resan Europafart och hela inkomsten kan beskattas som om man hade arbetat på land.
– Vi menar att det är lika kännbart att man är hemifrån om man kör europeiska rutter som om man kör över Atlanten. Lönerna är dessutom utformade så att man från början får en nettolön. Ska man skatta på denna blir det inte mycket kvar, säger Mikael Huss.

”Orättvisa regler”
Sjöbefälsförbundet önskar därför att skattereglerna ska ses över och vill att oceanfart även ska innefatta resor utmed den europeiska kusten. Ett enda ord i lagstiftningen behöver bytas ut, menar Sjöbefälsförbundet. Oceanfart ska ersättas med fjärrfart.
– Reglerna är orättvisa sett ur ett internationellt perspektiv. De flesta utländska kollegor slipper betala skatt i sina hemländer, men inte de svenska, säger Mikael Huss.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
Den danska trebarnsfamilj som suttit fångna hos somaliska pirater har släppts, uppger Göteborgs-Posten. Fångenskapen varade i ett halvår och enligt uppgift ska piraterna ha fått minst 19 miljoner kronor i lösesumma.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.