Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Marianne Bogle, vd på CSR. Foto: Ingela Bjurenborg

”Stor naivitet bland de beställande företagen”

Företag som skyltar med sitt sociala ansvar i fattiga länder blir vanligare.
– Frågorna prioriteras, men okunskapen om lokala förhållanden är stor, säger Marianne Bogle, vd på företagsnätverket CSR Sweden.


Förkortningen CSR står för ”Corporate social responsibility” och har på några år kommit över alla företagsledares läppar. Nätverket CSR Sweden har i dagsläget 19 svenska medlemsföretag som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och tips.
– Företagen känner själva ett tryck från investerare. De lever i glashus i och med de sociala medierna och det blir svårare att dölja missförhållanden, säger Marianne Bogle.

Börjar kräva rättigheter
I låglöneländer börjar de anställda själva i allt högre utsträckning organisera sig och kräva sina rättigheter.
– Samtidigt finns ofta en stor naivitet bland de beställande företagen som tror att certifieringar och uppförandekoder är tillräckligt, säger hon.
För problemet är sällan de goda intentionerna, utan bristen på uppföljning och kontroll, menar Marianne Bogle.
– Ändå finns goda exempel där företagen verkligen åker ut och tittar och utbildar sin personal. Sandvik hör till dessa goda exempel som inspirerar många andra, säger hon.

Överkonsumtion
Hon tror att den svenska traditionen av samförstånd och solidaritet är en hjälp i arbetet att stötta de lokala arbetsgivarna att ta ett större ansvar för sina anställda. Men det har sitt pris.
– Fortfarande är det en lång väg att gå, och ansvaret ligger mycket hos konsumenten här hemma. Vi överkonsumerar billiga kläder och möbler och vi behöver bli mer medvetna om varför det faktiskt är så billigt, säger hon.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
Den danska trebarnsfamilj som suttit fångna hos somaliska pirater har släppts, uppger Göteborgs-Posten. Fångenskapen varade i ett halvår och enligt uppgift ska piraterna ha fått minst 19 miljoner kronor i lösesumma.
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.