Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Illustration: Jonas Karlsson

Rättvisa villkor
– vad kostar det dig?

Fem öre. Så mycket dyrare skulle en bärbar dator bli om filippinska sjömän fick arbetsvillkor lika de svenska. Det visar en undersökning från fackförbundet Seko Sjöfolk.
– Många tänker på fabriksarbetarnas rätt, men glömmer dem som transporterar godset, säger Kenny Reinhold, avdelningsordförande.Kenny Reinhold, ordförande,
Seko Sjöfolk.

En stor del av de internationella rederiernas besättningar består av folk från Sydostasien, främst Filippinerna. Många arbetar under tuffa förhållanden med otrygga anställningsvillkor, enligt Seko.
– Besättningarna är borta i minst tio månader i sträck eller längre utan rätt till motsvarande ledighet när de är hemma, säger Kenny Reinhold på Seko Sjöfolk.

Små prisskillnader
I en undersökning har fackförbundet tittat på sex vanliga varor som importeras till Sverige. Det handlar om villaolja, bananer, damtoppar, bärbara datorer och bokhyllor från Ikea.
Seko Sjöfolk ställde sig frågan vad som skulle hända om ett filippinskt rederi skrev på samma avtal som de svenska och brittiska rederierna har.
– Det visade sig då att prisskillnaden per vara skulle bli oerhört liten, eftersom varorna fraktas i så stora volymer. 20 öre mer för en bokhylla från Ikea och ett öre dyrare för ett kilo bananer, säger Kenny Reinhold.
Resultatet av undersökningen förvånar Seko.
– Vi visste att det inte rörde sig om så mycket pengar, men att det skulle vara så lite hade vi inte trott, säger Kenny Reinhold.
När Svensk Sjöfart visar siffrorna för H&M, vars kläder ingår i genomgången, svarar företaget att man är nöjd med de rederier som i dag anlitas och anser att deras arbetsvillkor är tillräckliga.
– Vi betalar de fraktpriser som rederierna fastställer till oss. H&M bedriver ingen egen rederiverksamhet, vilket gör att vi heller inte sätter några löner, säger Håcan Andersson, presskontakt.

Fler flaggar ut
De internationella kollektivavtalen bevakas av Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) och innebär bland annat att besättningen har rätt till vila genom organiserade avlösningssystem. Minimilönen ska vara 1 500 dollar per månad.
Om internationell sjöfart tillämpade svenska regler skulle dessutom ledighet motsvarande den tid man varit till sjöss ingå i avtalen.
– Men tyvärr får vi allt mindre att säga till om eftersom många rederier flaggar ut sina fartyg till länder där de arbetsrättsliga kraven inte är så hårda, säger Kenny Reinhold.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
Den danska trebarnsfamilj som suttit fångna hos somaliska pirater har släppts, uppger Göteborgs-Posten. Fångenskapen varade i ett halvår och enligt uppgift ska piraterna ha fått minst 19 miljoner kronor i lösesumma.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.