Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Foto: DSME

Svenskt rederi beväpnar fartyg

Det svenska rederiet Wallenius beväpnar sedan i juni sina fartyg som passerar högriskområdet i Adenviken. Bevakningen sköts dock av vaktbolag och inte av besättningen.


Peter Jodin Foto: Olof Holdar

– De är sjömän och inget annat. De ska aldrig behöva hantera vapen, säger Peter Jodin, sjösäkerhetsansvarig på Wallenius.
Rederiet passerar årligen området med ett trettiotal fartyg och har tidigare varit förskonat från allvarliga angrepp, men piraterna har följt efter vissa fartyg för att senare ge upp.
– Förmodligen har de bedömt att våra fartyg är för svåra att ta sig ombord på eftersom de är så höga, säger Peter Jodin.
Men efter rapporter om att angreppen mot biltransportfartyg blivit vanligare, går Wallenius alltså ett steg längre.
Vaktstyrkorna är beväpnade med automatkarbiner och långdistansgevär.
– De finns på plats för att öka säkerheten för våra besättningar, men vi kommer aldrig komma dithän att besättningarna ska hantera vapen, säger han.

Stora kostnader
Exakt hur stora vaktstyrkorna är och vad de kostar vill Peter Jodin inte berätta, men säger att det rör sig om stora belopp.
– En konkret följd av pirathotet är att vi tvingas köra med full fart i området, vilket varken gynnar miljön eller ekonomin eftersom det går åt mer bränsle. Dessutom är den psykiska påfrestningen stor bland besättningen och hos deras anhöriga här hemma, säger han.
Lösesummorna som andra rederier betalat till piraterna de senaste åren ligger på flera miljoner dollar. Wallenius strategi vid en eventuell kapning vill han dock inte offentliggöra.
– Men vi har rutiner på plats och besättningen är väl förberedd på att vidta nödvändiga åtgärder, säger han.

Pessimistisk
Peter Jodin ser mörkt på framtiden när det gäller säkerheten i vattnen kring Somalia. Angreppen har eskalerat okontrollerat sedan 2006 och dagligen kommer rapporter om pirataktiviteter i området.
– Så länge det inte finns en fungerande rättsstat i Somalia kommer angreppen att fortsätta. De militära styrkorna i området gör ett fantastiskt jobb, men de kan inte vara överallt. Jag ser tyvärr ingen hejd på detta inom överskådlig framtid, säger han.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.