Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Klas Brännström, föreståndare på Lighthouse. Foto: Jan-Olof Yxell

Göteborgs-
forskare utvecklar miljövänligare skrov

200 000 anställda. Så många sysselsätter den maritima sektorn i Sverige, enligt Klas Brännström, föreståndare på forskningscentret Lighthouse i Göteborg. Här pågår ett hundratal forskningsprojekt samtidigt.

Lighthouse är ett samarbete mellan Chalmers, ­Göteborgs Universitet och Sveriges Redarförening och jobbar parallellt med forskning inom en rad områden.
– På miljösidan tar vi fram nya modeller för skrovutformning och vi ser till att det finns väl utbyggd forskning för beslutsfattare att ta del av. Vi forskar dessutom på energieffektivisering, ergonomi, ekonomi och säkerhet i både konstruktion och hur man hanterar fartygen.

Varför diskuteras sjöfarten så lite i den allmänna debatten?
– Det största skälet tror jag är att sjöfarten inte betraktas som en näring likt fordons- eller basindustrin, utan ses mer som en transportväg. Men den maritima sektorn sysselsätter faktiskt 200 000 personer i Sverige och nittio procent av all transport till och från Sverige går sjövägen. Medvetenheten kring detta behöver öka.

Varför går, enligt din mening, miljöarbetet långsammare på havet än på land?
– Till viss del eftersom de internationella vattnen inte är något enskilt lands angelägenhet. Därför behövs internationell samordning från FN-organet IMO (International Maritime Organization) och där kan ­beslutsprocesserna ta mycket lång tid.

Varför jobbar man inte på att få ner koldioxidutsläppen?
– Fokus ligger mer på partiklar, svavel- och kväveutsläpp. Koldioxidutsläppsmängden per fraktat gods är redan i dag mycket låg i förhållande till andra transportslag.

Kommer Sverige fortsätta att vara en framstående sjöfartsnation även i framtiden?
– Ja, det är jag övertygad om. Vi kommer kanske aldrig att bli en varvsnation igen, men mycket av den högteknologiska industrin och utvecklingen tror jag kommer att finnas kvar och utvecklas här.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.