Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

Hans-Dieter Grahl Foto: Marie Halvdanson

Gamla attityder gör
rekrytering svårare

Hyfsat bra betalt och nära hemmet, ändå lyser de unga befälhavarna med sin frånvaro i Trafikverkets färjerederi.
– Det är en fråga om attityd, säger Hans-Dieter Grahl på Sveriges Fartygsbefälsförening.


Hans-Dieter Grahl är verkställande direktör på Sveriges Fartygsbefälsförening. Stig Karlsson är styrelsemedlem och facklig företrädare för befälhavarna inom Färjerederiet.

Varför har färjorna så svårt att rekrytera ung personal?
– Som nybakad sjökapten är man ofta mer sugen på att ge sig ut på de stora haven än att köra färja. Det är en fråga om attityd. Efter några år ser man att det inte är så dumt, säger Hans-Dieter Grahl.

Anses det vara för enkelt?
– Ja, men även om man inte behöver klass fem-behörighet för att köra färja kräver det sin man. Det är många tilläggningar och korsande trafik. Har man väl börjat hos oss så vill man inte sluta. Det är ett bra kvitto, säger Stig Karlsson som har trettio års erfarenhet av färjetrafik.

Vilka fördelar finns med att arbeta på färja?
– Man får vara till sjöss, men man kan ändå ha ett liv hemma. Dessutom är det säkrare än ute på haven, där pirater blir allt vanligare, säger Stig Karlsson.

Hur kan sjöfartsutbildningarna bli bättre på att lyfta fram färjebranschen?
– De kan upplysa studenterna om att det finns gott om arbetstillfällen här, särskilt på sommaren. Ett semestervikariat kan vara ett insteg till vidare anställning, säger Grahl.

Var är alla tjejer?
– Det får du fråga tjejerna om. Det är en bra utbildning och bra betalt. Och lättare att kombinera med familjeliv än att vara ute till sjöss i veckor i taget, säger Grahl.

Hur stort behov av befäl räknar de med inom de närmaste åren?
– Snart går fyrtiotalisterna i pension. Det kommer att bli stora luckor efter dem. Innan 2013 kommer ett trettiotal tjänster att behöva tillsättas, säger Grahl.

Hur ser framtiden ut för branschen?
– Tidigare var lönen sämre inom färjetrafiken. Därför sökte sig många till utesjöfarten för att tjäna in till studieskulder, barn och hus. Men villkoren är på väg att förbättras. Jag ser väldigt positivt på det, säger Stig Karlsson.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
4,9 milj
Så många passagerare reste med färjor till och från utlandet under första kvartalet 2011, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.