Hem Ledare Nyheter Reportage Forskning Sjösäkerhet Internationellt Gästartiklar Arkiv
 

M/V Leckö är ett av de Thunfartyg som går under nederländsk flagg. Foto: Thunbolaget

Rederi efterlyser mer konkurrens

Thunbolaget är ett av få rederier med svenskflaggad sjöfart i inhemska farleder.
– Vi vill naturligtvis inte ha något monopol. Man ska leva i en konkurrenssituation och jag välkomnar fler kollegor, säger Anders Källsson, vd.Anders Källsson

Rederiet har ett tiotal specialbyggda fartyg som är avsedda för trafik i Vänern och Göta Älv. Att de som rederi med svensk flagg är relativt ensamma i dessa farleder, tycker han är bekymmersamt.

– Tyvärr saknas förutsättningar att bedriva konkurrenskraftig sjöfart och vi har tvingats flagga ut många av våra fartyg, säger Anders Källsson.

Han menar att grundproblemet ligger i att den svenska sjöfarten inte anpassat sig till reglerna för inre vattenvägar som gäller inom övriga EU.

Befarar snar utflaggning

Rederier som enbart vill bedriva skytteltrafik mellan Vänerhamnarna och Göteborg kan därför omöjligt bli lönsamma, menar Anders Källsson.

Anders Källsson befarar att den svenska kustsjöfarten kommer att försvinna om inte reglerna ändras och harmonierar med EU:s regler inom en snar framtid.

– Våra holländskflaggade fartyg kompenserar för de ökade kostnaderna. Vi har hittills haft råd att ha högre kostnader för de svenska fartygen, men nu ligger gränsen nära, säger han.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
4%
Så mycket mindre blev den svenska handelsflottan under 2010, visar siffror från Trafikanalys.
Fakta
Hittills har drygt 120 länder godkänt det reviderade regelverk som reglerar miniminivån på utbildning och praktik. Detta krävs för att få inneha vissa befattningar till sjöss.
– Med de nya reglerna blir förhoppningsvis den globala sjösäkerheten bättre, säger Mikael Huss, ombudsman på Sjöbefälsförbundet.
Fakta
250
miljoner
Så många miljoner norska kronor kostade saneringen efter oljeutsläppet från lastfartyget Full City som gick på grund utanför Langesund 2009.
Fakta
Sjöfartsskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar vill från och med årsskiftet starta en forskarutbildning inom sjöfartsvetenskap.
– Vi vill ge våra studenter möjligheten att studera vidare och forska inom branschen, säger Jan Snöberg, universitetslektor.
Beslut om den nya utbildningen fattas senare under hösten.
Fakta
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet planerar ett sammangående. De båda fackförbunden organiserar i dag tillsammans drygt 4 000 yrkesaktiva sjöbefäl. Beslut fattas på respektive fackförbunds extra kongress i september.